Högläsning av vuxen för tre barn
Foto: Hans-Åke Grinde

Barn 6 -11 år

Vår målsättning med verksamheten för barnen i denna ålder är att alla ska känna sig sedda och veta att de är älskade. De ska erbjudas en meningsfull fritidsaktivitet där det finns plats för samtal och nyfikenhet för livets alla frågor.