Samtal

Ibland behöver man prata med någon som lyssnar och som kan ge stöd och hjälp att komma vidare. Våra präster och diakoner har god erfarenhet av samtal om allt som rör livet. Samtalen journalförs inte och är helt kostnadsfria. Alla har tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss!

Brunflo

Präst Christin Nygren-Sundvisson 063-140 301
Präst Camilla Gradén 063-140 321
Diakon Maj Gruen-Danielsson 063-140 322

Torvalla (Heliga Ljusets kyrka & Ängsmokyrkan)

Länk till Svenska kyrkans familjerådgivning Foto: pmb Media&Design

Präst Tom Liveskär 063-140 351
Diakon Ingegärd Olsson 063-140 352 
Diakoniassistent Praba Singham 063-140 362 

Lockne/Marieby/Näs

Diakoniassistent Sara Holmlund 063-140 332

Samtal runt ett bord

Hemgården, Näs. Samtalsträffar jämna veckor med Sara Holmlund.