Foto: PMB Media & Design

Samtal runt ett bord

Hemgården i Näs.

Vi träffas en gång i månaden onsdagar 15:00-16:00, och samtalar med varandra.
Vi som håller i samtalen är anställda och ideella från Svenska Kyrkan.
Vid något tillfällen är det gudstjänst.

Här är vårens datum för träffarna:

  • 6 Februari 

  • 5 Mars

  • 2 April

  • 7 Maj         

Hälsningar från Praba Singham, socionom och diakoniassistent. Tfn: 063-140 332