Foto: PMB Media & Design

Påskveckan

Påskdagen, som inleder påskveckan, är den kristna kyrkans största dag eftersom den firar Jesus uppståndelse efter att ha dött och begravts på långfredagen.

Sent på påskaftonskvällen kan ibland uppståndelsen börja firas men oftast sker det i en tidig påskmässa, kanske redan i gryningen. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är den ett uttryck för stor glädje.

Altaret kläs med vita textilier som symboliserar glädje, fest och renhet. Vidare pyntas altaret med påskliljor och sex ljus som tecken för att mörkret vänts till ljus och att långfredagens lidande är slut.

Under inledningen av gudstjänsten ropar prästen ut den kristna påskhälsningen, som kristna traditionellt sett hälsar varandra med på påskdagen: Kristus är uppstånden!, varpå församlingen svarar: Ja, Han är sannerligen uppstånden!
I gudstjänsten läses därefter bibeltexter som på olika sätt visar Kristi uppståndelse. Ofta får deltagarna en påsklilja i samband med gudstjänsten.

Eftersom Kristi Uppståndelse är den största kristna festen är gudstjänsten extra högtidlig och anses vara kyrkoårets viktigaste.

Annandag påsk är dagen efter påskdagen. "Möte med den uppståndne". Enligt Bibeln såg lärjungarna och kvinnorna Jesus redan på påskdagen; alla fyra evangelierna är överens om detta. Det kan dock vara så att man ägnar påskdagen åt att fira Jesu uppståndelse, och dagen efter (alltså annandag påsk) åt att minnas hans möten med människor.

Annandag påsk är officiell helgdag.