Foto: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

OM begravning

En komplett beskrivning om allt som berör begravning. En skrift från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tagit fram ett omfattande informationshäfte på 32 sidor som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Skriften förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften.
Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för.
Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

GRAVPLATSER - GRAVSÄTTNING - BEGRAVNINGSCEREMONIER - BEGRAVNINGSLAGSTIFTNING - BEGRAVNINGSAVGIFT Foto: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

om BEGRAVNING

Har du bestämt hur du vill ha det?

Här finns ett häfte du kan ladda hem och fylla i. Kontakta oss så kan vi skicka hem ett till dig med posten. Foto: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Om du redan nu vet det så kan vara en god gärning att skriva ner dina önskemål och idéer så dina nära och kära kan se dem när det är dags. Glöm inte bort att berätta för dem att du gjort detta också. 

Mina önskemål