Foto: PMB Media & Design

Sjung in julen

Onsdag 12 december 19:00 Heliga Ljusets kyrka, Torvalla

Kom, lyssna till och sjung med i ett knippe av julens älskade sånger.

Torvallakören med sångsolist Johan Hallsten.
Ledare Hans-Erik Sundström.

Onsdag 12 december 19:00
Heliga Ljusets kyrka 

Mer information: Hans-Erik Sundström 063-140 366