Äldre sockenkarta med gråmarkerad yta som markerar det nya pastoratets omfattning.
Foto: Bearbetad av Hans-Åke Grinde

Nytt pastorat bildas 2022

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift har 26 oktober 2020 beslutat att Svenska kyrkans församlingar i södra och östra Jämtland ska bilda ett gemensamt pastorat. Organisationens namn blir Sydöstra Jämtlands pastorat.

I enlighet med stiftets direktiv att skapa bärkraftiga enheter i glesbygd kommer 16 församlingar i sydöstra Jämtland att ingå i ett nytt pastorat.

Organisationens namn blir Sydöstra Jämtlands pastorat.

Ett kyrkligt pastorat är en organisation med gemensamt ansvar för personal, administration, ekonomi och förvaltning.

Beslutet togs 26 oktober 2020 men det nya pastoratet kommer att bildas 1 januari 2022 och samtidigt kommer de 5 pastorat som de 16 församlingarna nu ingår i att upphöra.

Sydöstra Jämtlands pastorat kommer att bildas i januari 2022 och bestå av 16 församlingar. I dag samverkar dessa församlingar i fem olika mindre pastorat som upphör när det nya pastoratet bildas:

  • Södra Jämtlands pastorat bestående av fem församlingar med knappt 5 000 medlemmar.
  • Fors och Ragunda pastorat bestående av två församlingar med knappt 3 000 medlemmar.
  • Håsjö pastorat bestående av tre församlingar med drygt 2 000 medlemmar.
  • Bräcke-Revsunds pastorat bestående av två församlingar med drygt 3 000 medlemmar.
  • Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat bestående av fyra församlingar med drygt 10 000 medlemmar.

De 16 församlingarna har nu ett omfattande planeringsarbete framför sig. Ett av de första gäller det kommande Kyrkovalet 19 september 2021.
(Medlemstalen ovan gäller 31/12 2019.)

Se även Pressmeddelandet från Härnösand stift.