100% Östersund försvinner

Tidningen ersättas av ett månadsmagasin. Under perioden innan det nya magasinet kommer ut annonserar vi i ÖP/LT.

100% Östersund upphör och kommer ut för sista gången 25/11.
Tidningen kommer att ersättas av ett månadsmagasin (ÖP Magasin) som ges ut med start 21/3 nästa år. Under perioden innan det nya magasinet kommer ut kommer vi annonsera i ÖP/LT fredagar.