Rött trähjärta på tråd av läder.
Foto: IKON

Nu tar vi fart igen!

Sverige har lyssnat och agerat! Folkhälsomyndigheten har bedömt läget som mindre allvarligt och regeringen lättar därför på restriktionerna från och med 1 juni. Lättnaderna är planerade i fem steg och kommer att införas OM INTE smittspridning ökar igen. Vi har nu nått steg 3. Storleken på sällskap som kan sitta tillsammans, till exempel i kyrkan, höjs från fyra till åtta personer.

Steg 1 - 1 juni

Från och med 1 juni gäller följande deltagartak för allmänna och religiösa sammankomster/evenemang/arrangemang och offentliga tillställningar:

  • Inomhus – utan anvisad plats: 8 personer
  • Inomhus – med anvisad plats: 50 personer
  • Utomhus – utan anvisad plats: 100 personer
  • Utomhus – med anvisad plast: 500 personer (t ex utomhusarenor)
  • Lägerverksamhet för barn och unga i begränsad omfattning tillåts.

För vår del innebär detta att vi kommer att återgå till de regler och begränsningar vi använde under en period våren 2020.

Vid gudstjänster, konserter och andra sammankomster i våra kyrkor kommer vi att tillåta 50 respektive 30 besökare på markerade platser. Den högre siffran gäller i Brunflo och Lockne kyrka, som pga sin storlek, kan ta emot fler besökare på smittsäkert sätt. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Det här gäller alla typer av sammankomster.

Steg 2 – 1 juli

• Fler deltagare på allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar
• Maxantal för privata sammankomster höjs från 8 till max 50
• Rådet om att endast umgås med närmsta kretsen tas bort
• Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller
genomföra möten, stämmor m.m. på distans, lättas upp
• Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare. Regler
för max antal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas
bort för servering utomhus
• Tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus
Social

Steg 3 – preliminärt 15 juli

• Reglering om passagerarbegränsningar för långväga
kollektivtrafik med tåg och buss tas bort
• Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på
särskilt angivna platser upphävs
• Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
• Reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas
bort, trängsel ska fortsatt undvikas.
• Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus.

Steg 4 och steg 5.

Steg 4 – preliminärt i september:
• Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar tas bort
• Begränsningen för privata sammankomster tas bort
• Reglering på serveringsställen inomhus tas bort

Steg 5 – ikraftträdande fastställs senare:
• Kvarvarande restriktioner lyfts

Nedanstående gäller tillsvidare i Brunflo, Lockne, Marieby & Näs pastorat:

  • Dop, vigsel och begravningar kan hållas i en något begränsad omfattning. Max 30/50 personer exklusive tjänstgörande personal. 
  • Kyrkan i Brunflo håller öppet måndag-torsdag 12:00-16:00. Heliga Ljusets kyrka i Torvalla: måndag och torsdag 12:00-14:00. Det är ett stilla rum som du kan besöka för enskild andakt och bön.
  • Kanske känner du dig ensam, orolig, fundersam eller behöver bara någon som lyssnar en stund? Du kan ringa vår växel för att prata med en lokal präst eller diakon hos oss. Vardagar 09:00-12:00. Tfn 063-140 300
  • Förbön – vill du att vi ska be för något speciellt? Klicka på länken och skriv din bön. "Jag vill att ni ber för..."

Håll dig uppdaterad via vår Facebook och hemsida
www.svenskakyrkan.se/brunflo

Du kan kontakta oss via gemensam mail
brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se