Foto: Hans-Åke Grinde

Näs församlingsråd

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – skall finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Vårt pastorat har 4 församlingar varav Näs är en.

Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:

  1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen.  
  2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling samt församlingar emellan.  
  3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.
    * Samverka med frivilliggrupper i samråd med diakon.
    * Lokala traditioner.  

I Näs församlingsråd ingår:  

Ordinarie ledamöter
Gertrud Ståhlemar, Ordf.
Anita Stridh, Vice ordf.
Tina Goldman, Sekr.
Per-Lennart Lindgren
Junita Rydén
Alf Andersson

Ersättare
Åke Hultgren
Ingegerd Gustafsson 

Övriga valda i Näs:
Ingegerd Gustafsson, Inventarieansvarig.
Eva Karlsson, Gåvomedelsansvarig.