Foto: Hans-Åke Grinde

Näs församling

Vid sjön Näkten och med fjällen i horisonten ligger Fåker. Och som en vit pärla är Näs församlings kyrka placerad mitt i detta. Besöksadress Månsta 260, Fåker. Mitt över vägen från Näs kyrka.

Vi ingår i Lockne, Marieby och Näs arbetslag