Foto: Hans-Åke Grinde

Näs bårtäcke

"Himmel och jord" kallar Sylvi Nilsson bårtäcket som hon skapat i lappteknik.

I september 2003 välkomnades Näs bårtäcke till kyrkan.

Det är stort. 235 X 380 cm. 4900 tygbitar sammanfogade till 364 blockhusrutor, en för varje av årets dagar.

Mittpartiet är himmelsblått med en solen som sprider sina värmande strålar. Tre vita fåglar är bilden för livet bortom tiden, själens vingar och treeniga Gud som famnas av evighetens ljus.

Himlen smeker jorden där skog, åkrar och ängar växer fram. Broderade strån, veteax och hundkex sträcker sig mot ljuset.

Sylvi Nilsson bor i Näs församling.

Näs bårtäcke i hela sin prakt. Här får vaktmästare Sven Olofsson och församlingsassistent Helene Ångström hålla upp det stora bårtäcket för fotografering. Foto: Hans-Åke Grinde
Detalj. Runt bårtäcket strävar olika växter mot himlen. Här ett veteax. Foto: Hans-Åke Grinde
På täckets baksida har Sylvi Nilsson gjort sin egen signatur. Foto: Hans-Åke Grinde