barnkör i koret i kyrkan som sjunger
Foto: Hans-Åke Grinde

Näs barnkör

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

Övningstid: Tisdagar 13:15-14:15
Plats: Fåker skola, musiksalen.

Terminsstart 8 september.

Vi övar sånger med och utan rörelser, med olika innehåll. Mitt i övningen har vi en fruktpaus. Vi medverkar i gudstjänster under terminen.

Aldrig deltagaravgift i kyrkans körer!

Lena Severin

Lena Severin

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Kantor, Näs

Mer om Lena Severin

Kantor, Näs. Tjänsterum i Näs

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se