Fredsduva på ett minnesblad

Minnesblad

En gåva till fond kan vara ett sätt att hedra minnet av en avliden, speciellt om man själv inte har möjlighet att närvara vid begravningen.

Vi förmedlar gåvor till flera lokala, kyrkligt relaterade fonder. Även till ACT Allians som är Svenska kyrkans Internationella hjälparbete samt till några lokala blomsterfonder.

Ett minnesblad förmedlas till kyrkan och begravningen. Om begravningen varit hos oss och redan har skett så skickas minnesbladet hem till anhörig. Vi skickar även minnesblad till begravningar utanför vårt område. Tänk dock på att posten behöver några dagar för sin hantering. 

Lokala ändamål:

Brunflo: Gåvomedelsfonden ”Till andras glädje”. Tidigare Brunflo blomsterfond. Disponeras av diakoner i Brunflo församling för människor med olika behov i vårt närområde. Bg 5325-8224. Kontakta kansliet 063-140300.

Minnesblad "Till andras glädje", "Sv Ps 61 Lågorna är många, ljuset är ett" och exempel på Blomsterfond

Lockne: Lockne blomsterfond: Bg 5325-8224.
Kontaktperson Micke Pålsson 063-140 312

Marieby: Marieby blomsterfond. Pg 13 33 93-9. 
Kontaktperson Sigrid Lindé 063-360 02

Näs: Näs Blomsterfond och Mårten Hallqvist minnesfond. Pg 897 89-2. Kontaktperson Eva Karlsson 073-83 99 450 

Internationella ändamål:

(för att skicka till dessa ändamål, kontakta resp kontaktperson ovan, beroende på vilken kyrka som begravningen är i)

Tre minnesbladsbilder
Minnesblad för ACT Alliance, SKUT och trädplantering

ACT Alliance = Svenska kyrkans Internationella arbete.

Trädplantering = Svenska kyrkans Internationella arbete.

SKUT = Svenska kyrkan i utlandet. Bg 5325-8224.
Kontakta kansliet 063-140 300
.

Beställ minnesblad Online här:

Vi tar emot gåvor för minnesblad till Lockne, Marieby resp. Näs församlings blomsterfond samt gåvomedel för Brunflo diakoni genom "Till andras glädje". Även till Svenska kyrkans internationella arbete eller Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT).

Minnesblad Näs. Med fyra olika motiv utifrån årstid.
Minnesblad Näs. Med fyra olika motiv utifrån årstid.

Vi förmedlar också dessa minnesblad om begravningen hålls i annan församling. Förmedlingsavgift är i sådana fall 30:- kronor.

Vi vill ha alla uppgifter senast tre postdagar före begravningen.

Fyll i alla uppgifterna och klicka på "Skicka".

Tack för din gåva!

UPPGIFTSLÄMNARE

ÄNDAMÅL