Barn målar och pysslar. Flicka med färgkladdiga händer.
Foto: Hans-Åke Grinde

Miniorer i Torvalla

För dig i åk 3 som gillar att pyssla och vill ha en lugn stund. Preliminär start tisdag 14/9 kl 14.00-15.30 i Ängsmokyrkan. Anmälan senast 7/9. Max 8 barn i gruppen.

Målsättningen med miniorverksamheten är att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning som ger barnen lugn och ro. Aktiviteterna består av samling, sång, pyssel, skapande och annat. Vi bjuder på mellanmål.

Grupperna medverkar i två gudstjänster, söndag 24 oktober kl 11.00 i Ängsmokyrkan och söndag 28 november kl. 11.00, 1:a advent, i Heliga Ljusets kyrka.

Verksamheten är kostnadsfri och betalas genom kyrkoavgiften samt kommunala bidrag, men medlemskap i Svenska Kyrkans Unga krävs för att delta. Medlemsskapet är gratis och ger oss ett bidrag för att kunna köpa in extra pyssel, fika samt göra mer för barnen.

Annelie Rosendahl

Annelie Rosendahl

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingsassistent

Mer om Annelie Rosendahl

Församlingsassistent, Torvalla. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Berit Einarsson

Berit Einarsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingsassistent

Mer om Berit Einarsson

Församlingsassistent, Torvalla. Tjänsterum i Heliga Ljusets kyrka.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se