Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miniorer i Torvalla

Det finns miniorgrupper för barn i åk 2-3 varannan termin i Ängsmokyrkan och Heliga Ljusets kyrka. Höstterminen 2019 är vi i Ängsmokyrkan. Start onsdag 4 september 14:00-15:15. Anmälan krävs. Maxantalet i gruppen är 10 barn.

Målsättningen med miniorverksamheten är att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning som ger barnen lugn och ro. Aktiviteterna består av samling, sång, pyssel, skapande och annat. Vi bjuder på mellanmål.

Grupperna medverkar i två gudstjänster, söndag 26 september och söndag 1 december, båda i Heliga Ljusets kyrka.

Verksamheten är kostnadsfri och betalas genom kyrkoavgiften samt kommunala bidrag, men medlemskap i Svenska Kyrkans Unga krävs för att delta. Medlemsskapet är gratis och ger oss ett bidrag för att kunna köpa in extra pyssel, fika samt göra mer för barnen.

Annelie Rosendahl

Annelie Rosendahl

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Assistent i församlingsarbete

Mer om Annelie Rosendahl

Assistent i församlingsarbetet, Torvalla. Tjänsterum i Ängsmokyrkan

Berit Einarsson

Berit Einarsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Assistent i församlingsarbete, Torvalla

Mer om Berit Einarsson

Assistent i församlingsarbete, Torvalla. Tjänsterum i Heliga Ljusets kyrka.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se