Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Marieby församlingsråd

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – skall finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Vårt pastorat har 4 församlingar varav Marieby är en.

Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:

  1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen.  
  2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling samt församlingar emellan.  
  3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.
    * Samverka med frivilliggrupper i samråd med diakon.
    * Lokala traditioner.  

I Marieby församlingsråd ingår: 

Ordinarie ledamöter
Sigrid Lindé, Ordf.
Laila Nordahl, Sekr.
Marit Borg, vice ordf.
Hanna Wallén

Ersättare
Lisa Bois
Anna-Kerstin Green
Lena Berggren
Janna Green

Övriga valda i Marieby:
Sigrid Lindé, Inventarieansvarig.Sigrid Lindé, Gåvomedelsansvarig.