Sammanträdesbord med möteshandlingar, pennor och anteckningsblock.
Foto: Hans-Åke Grinde

Marieby församlingsråd

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – skall finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Vårt pastorat har 4 församlingar varav Marieby är en.

Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:

  1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen.  
  2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling samt församlingar emellan.  
  3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.
    * Samverka med frivilliggrupper i samråd med diakon.
    * Lokala traditioner.  

I Marieby församlingsråd ingår: 

Ordinarie ledamöter
Sigrid Lindé, Ordf.
Laila Nordahl, Sekr.
Marit Borg, vice ordf.
Hanna Wallén

Ersättare
Lisa Bois
Anna-Kerstin Green
Lena Berggren
Janna Green

Övriga valda i Marieby:
Sigrid Lindé, Inventarieansvarig.Sigrid Lindé, Gåvomedelsansvarig.