Foto: Hans-Åke Grinde

Lockne kyrkogård

Kyrkogården ligger vid och runt Lockne kyrka som ligger efter E45:an i Ångsta, alltså INTE i Lockne samhälle. Kyrkan syns dock på andra sidan sjön från byn Lockne.

Terrassdelen på kyrkogården omfattar kvarter 0022-0039 Foto: Hans-Åke Grinde
Terrasserna med kyrkan i bakgrunden. Foto: Hans-Åke Grinde
Minneslunden på Lockne kyrkogård. Foto: Hans-Åke Grinde