Locknekören sjunger i gudstjänst i Lockne kyrka.
Foto: Hans-Åke Grinde

Locknekören

Vuxenkör som är vilande just nu.

Locknekören är vilande under hösten 2020

Vi hänvisar till pastoratets andra vuxenkörer.