Foto: IKON

Lockne församlingsråd

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – skall finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Vårt pastorat har fyra församlingar varav Lockne är en.

Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:

  1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen.
  2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling samt församlingar emellan.
  3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.
    * Samverka med frivilliggrupper i samråd med diakon.
    * Lokala traditioner.

I Lockne församlingsråd ingår:

Ordinarie ledamöter
Marianne Nilsson, Ordf.
Ulla Andersson, Sekr.
Alexandra Agerberg
Karl-Johan Eriksson, Vice ordf.

Ersättare
Roland Persson
Maria Jönsson
Sassa Tumegård
Bo Ahlbom

Övriga valda i Lockne:
Karl-Johan Eriksson, Inventarieansvarig.