Foto: IKON

Lägergrupp med tre läger 2021

Vi kommer att ha tre olika härliga läger med prat och upplevelser om livet och trons mysterier varvat med olika spännande aktiviteter.

Vi kommer att ha tre olika härliga läger med prat och upplevelser om livet och trons mysterier varvat med olika spännande aktiviteter.

Några dag/kvällsträffar är också inplanerade. Vi planerar för att ha träffarna och konfirmation i Heliga ljusets kyrka i Torvalla men det beror lite på vilka som anmäler sig till gruppen.

Gemenskap, skoj, upplevelser och samtal om livet är det vi kan lova att det blir!

Start: 13/9, konfirmand- och föräldraträff.

Lägergruppen 2018 Foto: Christin Nygren-Sundvisson

Läger: 26-27/9 På hemmaplan.
26-29/10: Hållandsgården, Undersåker.
6-9/3: Sportlovsläger (preliminära datum än så länge)

Konfirmation:
21/3 (Heliga Ljusets kyrka, Torvalla)

Anmäl dig här!

Kontakt:

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingspedagog

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Praba Singham

Praba Singham

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Torvalla

Mer om Praba Singham

Socionom/Församlingsassistent. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se