Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Höstgrupp med tre läger

Läger i Jämtland & Stockholm

Den här gruppen träffas under hösten 2019, i stort sett varannan helg, antingen på hemmaplan eller på läger. Gemenskap, upplevelser och samtal om livet är det vi fokuserar på i denna grupp!

Söndagsträffar i Heliga Ljusets kyrka:
* 8 sept kl. 14-19.
OBS! Föräldramöte kl. 17:00 med information.
Kl. 18:00 Gudstjänst då vi välkomnar konfirmanderna. 

* 22 sept kl. 14-19
* 20 okt kl. 14-17
* 17 nov kl. 14-19
* 8 dec kl. kl. 12-16 (förbereda konfirmationen)
* Måndag 9 dec kl. 16-18, fotografering. Preliminärt datum. 

Lägergruppen 2018 Bild: Christin Nygren-Sundvisson

Läger:
4-6 oktober: Hållandsgården
28-31 oktober: Stockholm
29 nov-2 dec: Wilhelmsberg, Norderön

Konfirmation:
14 december 2019

Kontaktperson: Katarina Montonen, se nedan. 

Katarina Montonen

Katarina Montonen

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakon, Torvalla

Mer om Katarina Montonen

Diakon, Torvalla. Tjänsterum i Ängsmokyrkan

Christina Mäkelä

Christina Mäkelä

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Kansli, Torvalla, Enhetschef Barn och Unga, Församlingspedagog

Mer om Christina Mäkelä

Församlingspedagog och enhetschef för barn och ungdom. Arbetsrum i Heliga Ljusets kyrka och på kansliet.

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Församlingspedagog, Torvalla

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Tom Liveskär

Tom Liveskär

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Präst, Torvalla

Mer om Tom Liveskär

Präst, Torvalla. Tjänsterum i Heliga Ljusets kyrka

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se