Foto: Hans-Åke Grinde

Kyrkoråd Brunflo pastorat

Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år och beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Efter beslut i Kyrkofullmäktige 190416 skall Brunflo kyrkoråd bestå av 8 ledamöter samt kyrkoherden. Dessutom finns 5 ersättare.

Kyrkorådet fungerar som styrelsen i ett aktiebolag.

De har det yttersta ansvaret för personal, fastigheter, församlingsverksamheten, begravningsverksamheten och ekonomin.

I kyrkorådet ingår alltid kyrkoherde Christin Nygren Sundvisson eller dennes ersättare.

Kyrkorådet för Brunflo pastorat mandatperioden 2018-2021

KR 2018-2021 Ordf. Kjell Svantesson & vice Anita Bohlin. Foto: Hans-Åke Grinde

Ordförande Kjell Svantesson, Torvalla.
kjell.svantesson(a)gmail.com Tfn: 063-872 84, 070-651 63 16

Vice ordförande Anita Bohlin, Torvalla.
anitam.bohlin(a)outlook.com Tfn: 070-297 57 08

Socialdemokraterna

Ordinarie
Kjell Svantesson
Maj-Lis Ek
Roland Sundström 
Ersättare
Lisa Lundell
Göte Murén

Centerpartiet

Ordinarie
Anita Bohlin
Gertrud Ståhlemar
Ersättare
Timo Andersson

För Kyrkans Bästa

Ordinarie
Tina Sigvardsson
Elizabeth Gunnmo, sekr.
Mariann Nilsson

Ersättare
Anne-Mari Mähler
Elisabet Edvinsson

Ersättare inkallas i nämnd turordning till kyrkorådet. 

Kyrkorådets protokoll i pdf-format finns att ladda hem, se nedan.
För att läsa pdf-filer behöver du gratisprogrammet Adobe Reader. Finns enkelt att ladda hem på http://get.adobe.com/se/reader/