Kyrkogård, sommar, kyrktorn i bakgrunden.
Foto: Hans-Åke Grinde

Kyrkogårdsförvaltningen

Inom Brunflo pastorat finns 6 kyrkogårdar/begravningsplatser. Tala med oss om du har frågor.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkans kansli i Brunflo

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 31, 834 98 Brunflo
Tfn: 063-140 300
E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppethållande: Vardagar 9:00-12:00, 13:30 - 15:00