Foto: Hans-Åke Grinde

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och har 25 ledamöter. De sammanträder 2-3 gånger per år. Dessa sammanträden brukar hållas i Brunflo församlingsgård och är offentliga.

Kyrkofullmäktige fungerar lite som ett aktiebolags bolagsstämma. De ger yttre ramar och tar beslut om budget och bokslut.

Kyrkofullmäktige (KF) beslutande för den kommande valperioden 2018-2021 har redan haft två möten. På första mötet 14 november (som hölls tillsammans med avgående kyrkofullmäktige) valdes ordförande för nästa möte, valberedning för mandatperioden och tidpunkt för nästa möte sattes.

På det andra mötet, 12 december, valdes ordförande och vice ordförande, revisorer med ersättare till kyrkofullmäktige. Vidare beslutades om antal ledamöter i  kyrkorådet för Brunflo, Lockne, Marieby o Näs pastorat (det blev en minskning av förra periodens antal till 11 ordinarie och 11 ersättare) samt ledamöter till detsamma. Efter omröstning utsågs även ordförande och vice ordförande.

KF valde därefter 3 ordinarie och 3 ersättare till valnämnden samt ordförande och vice ordförande däri.

KF beslutade därefter antal ledamöter och ersättare till de fyra församlingsråden. De valda ledamöterna redovisas på egna sidor när deras första möten har genomförts.

Brunflo  

Brunflo församlingsråd 10 ordinarie 7 ersättare.

Lockne församlingsråd  4 ordinarie 4 ersättare.

Marieby församlingsråd 4 ordinarie 2 ersättare.

Näs församlingsråd 5 ordinare. 1 ersättare.

KF 2018-2021 Ordf. Timo Andersson & vice ordf. Anders Edvinsson. Foto: Hans-Åke Grinde

Kyrkofullmäktige, valda ledamöter för mandatperioden 2018-2021
Ordförande Timo Andersson, Näs. 
anderssontimo(a)hotmail.com Tfn: 063-60001, 070-516 67 03
Vice ordförande Anders Edvinsson, Brunflo.
edvinsson.anders(a)gmail.com. Tfn: 070-222 66 48

Socialdemokraterna

Ordinarie
Anders Edvinsson
Lisa Lundell
Göte Murén
Roland Sundström
Kjell Svantesson
Majlis Ek
Anna-Kerstin Green
Ann-Sofie Sundstedt
Lillemor Rydow
Åke Fors
Jenny Sillsve

Ersättare
Lena Svegare

Centerpartiet

Ordinarie
Timo Andersson
Anita Bohlin
Gertrud Ståhlemar
Marianne Jonsson

Ersättare

Irene Göransson
Per-Lennart Lindgren

För Kyrkans Bästa

Ordinarie
Elizabeth Gunnmo
Sven-Erik Olsson
Tina Maiana Goldmann
Olle Hansander
Sessil Ekevärn
Roland Persson
Elisabeth Edvinsson
Pia Bergman
Annemari Mähler

Ersättare
Bengt Ålkils
Bengt-Erik Eriksson
Bo Karlsson
Sassa Tumegård

Ersättare kallas i nämnd turordning till kyrkofullmäktige. 

Kyrkofullmäktiges protokoll i pdf-format finns att ladda hem, se nedan.
För att läsa pdf-filer behöver du gratisprogrammet Adobe Reader. Finns enkelt att ladda hem på http://get.adobe.com/se/reader/