Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Konfirmation - övriga möjligheter

Här finns information för dig som behöver extra stöd på något sätt. Även länkar till den samiska konfirmationen eller andra alternativ för konfirmation finns här.

För dig som behöver extra stöd

Foto: Helene Ångström

För dig som är i behov av extra stöd, t.ex. går på särskola eller träningsskola, erbjuder vi konfirmationsgrupp vid behov, i samarbete med övriga församlingar i området. 

Är du intresserad, kontakta Helene Ångström, se nedan. 

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs.

Andra alternativ TILL KONFIRMATION

Det går också att konfirmera sig på en annan plats, i en annan församling eller i en annan kyrkas regi. Så om du har kompisar som bor Östersunds församling, eller någon annan församling, och vill konfa dig med dom, så kan du ta med dom hit till våra grupper, eller så kan du välja att vara med i deras grupper. Läs mer om alla församlingar i Jämtland på https://www.svenskakyrkan.se/jamtland

Vill du ha information om andra former, t.ex. EFS internatläger på Wilhelmsberg eller liknande, är det enklast att titta på Härnösands stifts hemsida:

https://svenskakyrkan.se/harnosandsstift/konfirmation

och sedan kontakta aktuell ansvarig direkt.

Du kan också få hjälp av vårt kansli 063-140 300

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Samiskt konfirmationsläger!

Detta läger anordnas i Luleå stift och tar emot samiska ungdomar från hela landet.
Målgruppen är för samiska ungdomar som vill vara med om ett konfirmandläger där fokus ligger på bearbetningen av vad det är att ha samisk, ung och kristen identitet. 

Information om lägret och hur man anmäler sig: https://www.svenskakyrkan.se/luleastift/samekonfa2020

OBS! Rådande läge gör att förutsättningarna har ändras mot normalt.
Gå därför in på länken och läs mer.
Har du frågor om just detta läger, kontakta: 
Kristina Sundin, Projektledare/pedagog, Edelviks folkhögskola
Telefon: 0914 - 795 106, sms: 070-639 94 09
E-post: kristina.sundin@svenskakyrkan.se

För att anmälan ska vara giltig måste kontakt tas med hemförsamlingen.
I Brunflo pastorat tar denna kontakt med Peter Alvebro som är konfirmandsamordnare.  Har ni specifika frågor om själva lägret så kontaktar ni ovanstående projektledare.

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.