Foto: Helene Ångström

Juniorer i Lockne

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

I sockenstugan vid Lockne kyrka erbjuder vi juniorgrupp för åldern 10-12 år.

TORSDAGAR 14:15-16:00.

Inbjudan kommer per post till målgruppen som bor i Lockne församling.

Vi pysslar, leker och sjunger med berättelser från Bibeln som grund

Ledare är Anna Hansander och Helene Ångström
Välkommen!

Anna Hansander

Anna Hansander

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingsassistent

Mer om Anna Hansander

Församlingsassistent, Lockne, Marieby & Näs.

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs.