Två barn sitte i ett träd och äter frukt
Foto: PMB Media & design

Juniorer i Brunflo

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

En verksamhet som liknar den för miniorerna, men anpassad i svårighets-grad till lite äldre barn och med mer fokus på olika tema och projekt och på barnens egna önskemål och skapande idéer. Samling och samtal med utgångspunkt i Bibeln eller annat material samt andakt varje gång. Vi bjuder på smörgåsfika.

Klicka och anmäl dig här! Foto: SKU illustration

Terminsstart höst 2020: 15 september
Tid: 17:30 – 19:00
Plats: Brunflo församlingsgård, Kyrkvägen 37

Kontaktperson

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Maria Eriksson

Församlingspedagog. Tjänstesrum i Brunflo.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se