Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Juniorer i Brunflo

För barn från åk. 3 upp till åk. 6.

En verksamhet som liknar den för miniorerna, men anpassad i svårighets-grad till lite äldre barn och med mer fokus på olika tema och projekt och på barnens egna önskemål och skapande idéer. Samling och samtal med utgångspunkt i Bibeln eller annat material samt andakt varje gång. Vi bjuder på smörgåsfika.

Klicka och anmäl dig här! Bild: SKU illustration

Terminsstart höst 2019: 10 september
Tid 17:00 – 18:30                           
Plats: Missionskyrkan, Bäckvägen 4     

Terminsstart vår 2020: 22 januari
Tid: 17:00 – 18:30
Plats: Brunflo församlingsgård, Kyrkvägen 37

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se