stall med krubbfigurer på ett bord
Foto: Christina Mäkelä

Jul i våra kyrkor 2020

En annorlunda jul! Digitala gudstjänster och ett begränsat antal gudstjänster med max 8 besökare.

En annorlunda jul

Så kan man sammanfatta denna jul. Vi får göra det bästa utifrån de begränsningar som för tillfället styr mycket av vårt liv och umgänge.

Digitala gudstjänster är en lösning för många men det finns även ett antal gudstjänster där vi, efter nuvarande begränsningar, tillåter 8 besökare samtidigt vid varje tillfälle.

Det här gäller vid alla öppna gudstjänster:

  • Max 8 besökare!
  • Anmäl på tfn eller SMS och invänta bekräftelse!
  • Vaktmästare anvisar plats.
  • Avstå besök om du känner dig sjuk eller någon i din närhet är det. Stoppa smittspridning är högsta prioritet!

Julafton 24 december

Julbön vid krubban i Lockne kyrka 11:00
Christin Nygren Sundvisson och Anna Tirén. Anmäl på tfn 063-140 326 eller SMS 076-107 36 98 och invänta bekräftelse!
Digital julbön vid krubban samma tid via Facebook Förinspelad!

Juldagen 25 december

Julotta i Näs kyrka 07:00
Olof Roos och Lena Severin. Angelika Lindahl medverkar med sång. Anmäl på tfn 063-140 376 eller SMS 076-109 92 23 och invänta bekräftelse!

Digital Julotta samma tid via Facebook  Förinspelad!

Julotta i Brunflo kyrka 09:00
Olof Roos och Lena Severin. Anmäl på tfn 063-140 376 eller SMS 076-109 92 23 och invänta bekräftelse!

Annandag jul LÖRdag 26 december

Gudstjänst i Brunflo kyrka 11:00
Camilla Gradén och Anna Tirén. Anmäl på tfn 063-140 321 eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse!
Digital gudstjänst samma tid via Facebook Förinspelad!

Söndag 27 december

Gudstjänst i Heliga Ljusets kyrka, Torvalla 15:00
Tom Liveskär och Lisa Eriksson. Anmäl på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 och invänta bekräftelse!
Digital gudstjänst samma tid via Facebook Förinspelad!

Nyårsafton 31 december 

Nyårsbön i Marieby kyrka 13:00
Tom Liveskär och Mirella Sarp. Jan Löfgren medverkar med sång. Anmäl på tfn 063-140 351 eller SMS 076-104 96 18 och invänta bekräftelse!
Digital nyårsbön samma tid via Facebook   Förinspelad! 

Nyårsdagen 1 januari 2021

INSTÄLLD! Ekumenisk gudstjänst i EFS Gärde bönhus 13:00
Personalbrist!

Söndag 3 januari

INSTÄLLD! Gudstjänst i Lockne kyrka 11:00
Personalbrist!

Trettondedag jul 6 januari

Gudstjänst i Marieby kyrka 11:00
Christin Nygren Sundvisson, Elin Nilsson och Lena Severin. Elin Nilsson, fiol, Lisa Eriksson, cello och Ingemar Persson, dragspel medverkar. Anmäl på tfn 063-140 301 eller SMS 076-104 96 17 och invänta bekräftelse!

Gudstjänst i Heliga Ljusets kyrka, Torvalla 15:00
Christin Nygren Sundvisson, Elin Nilsson och Lena Severin. Elin Nilsson, fiol, Lisa Eriksson, cello och Ingemar Persson, dragspel medverkar. Anmäl på tfn 063-140 301 eller SMS 076-104 96 17 och invänta bekräftelse!
Digital gudstjänst samma tid via Facebook  Förinspelad.

Söndag 10 januari

Gudstjänst i Brunflo kyrka 11:00
Camila Gradén och Anna Tirén.
Anmäl på tfn 063-140 321 eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse!