Meny

Frivillig - Ideell medarbetare - Volontär

Benämningen är flera och det är arbetsuppgifterna också. Men en sak är gemensam - önskan att vi blir fler! Anmäl dig längst ned på sidan!

Våra Ideella medarbetare, som vi valt att kalla dem, har många olika funktioner och hjälper vår personal i församlingarna. 

Några exempel:

  • Servera på soppluncher, kyrkkaffe och andra sammankomster.
  • Besöka boende på vårdhem och äldreboende.
  • Baka.
  • Hjälpa till att hålla Brunnen öppen i centrala Brunflo.
  • Göra hembesök.
  • Leda pilgrimsvandringar.
  • Uppvakta seniorer som fyllt år.
  • Hjälpa till på påsktemadagar för åk 7, som ledsagare (brukar vara i mars/april varje år)
  • Att vara medmänniska på integrationscaféet som sker i samverkan med och på Equmeniakyrkan i Östersund på lördagar.( En förlängning av lördagskaféet som kyrkan drev på Grytans Asylboende och då i samverkan med andra aktörer).

Vi tror att mångfald berikar församlingslivet. Vi har alla olika gåvor och i församlingen får vi mötas i livets olika skeenden.

Att vara ideell medarbetare innebär att göra en ideell insats. Eventuella omkostnader står församlingen för.

Kontakta oss om du vill hjälpa till!

Maj Gruen Danielsson

Maj Gruen Danielsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakon, Brunflo

Mer om Maj Gruen Danielsson

Diakon, Brunflo

Ingegärd Olsson

Ingegärd Olsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakon, Torvalla

Mer om Ingegärd Olsson

Diakon, Torvalla. Tjänsterum i Heliga Ljusets kyrka.

Sara Holmlund

Sara Holmlund

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Lockne/Marieby/Näs

Mer om Sara Holmlund

Socionom/Församlingsassistent, Brunflo församling. Tjänsterum i Lockne

Kristina Kojan

Kristina Kojan

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Diakoniassistent

Mer om Kristina Kojan

Församlingsassistent. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Praba Singham

Praba Singham

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Torvalla

Mer om Praba Singham

Socionom/Församlingsassistent. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Känns det här rätt för dig så kontakta någon av kontaktpersonerna här ovan, eller fyll i formuläret under här!

ALLA BEHÖVS! Fyll i de fält som är relevanta för dig. Behov finns överallt. Var vill du hjälpa till?