Ett tänt sterinljus, svart bakgrund.
Foto: pmb Media & Design

Gudstjänster i Advent 2019

Fira advent i kyrkan med oss!

Advent – av latinets adventus, som betyder ankomst.
Adventus Domini – Herrens Ankomst.

NÄS KYRKA
Lördag 30/11 17:15 Adventsmusik med Näs spelmän, grantändning 18:00, glögg och pepparkakor.

* 1:a advent 1 dec.

BRUNFLO KYRKA
11:00 Adventsgudstjänst med små och stora. Camilla Gradén och Anna Tirén. Sång av barnkören DoReMi.

HELIGA LJUSETS KYRKA
11:00 Gudstjänst med små och stora. Tom Liveskär och Agnes Wallmark.

LOCKNE KYRKA
11:00 Adventsgudstjänst. Jesper Watanen och Mirella Sarp Locknekören medverkar. Adventsfika. Rakel Radu och Mattias Refsnes.

MARIEBY KYRKA
14:00 Adventsgudstjänst. Jesper Watanen och Elin Nilsson. Marieby barnkör och Mariebykören medverkar. Advenstfika.

* 2:a advent 8 dec.

BRUNFLO KYRKA
11:00 Mässa. Camilla Gradén och Anna Tirén Sång av Lars, Alexandra, Amanda och Dennis.

HELIGA LJUSETS KYRKA
15:00 Gudstjänst. EFS och Anna Tirén.

NÄS KYRKA 
18:00 Vi sjunger i advent. Camilla Graden och Lena Severin. Näskören med solister,  Annelie Rydh, Mariann Nilsson, Emma Lidar och Louise Olsson. Anders Nilsson, piano.

NÄS KYRKA 
Lördag 14 dec. 18:00 Luciagudstjänst. Näs barnkör, Jesper Watanen.

* 3:dje advent 15 dec.

BRUNFLO KYRKA
11:00 Gudstjänst. Tom Liveskär och Agnes Wallmark.

LOCKNE KYRKA
17:00 Luciagudstjänst. Jesper Watanen, Elin Nilsson och Agnes Wallmark. Ångsta singers och Brunflo ungdomskör medverkar med luciatåg i gudstjänsten.

* 4:e advent 22 dec.

BRUNFLO KYRKA
11:00 Mässa. Camilla Gradén och Anna Tirén.

HELIGA LJUSETS KYRKA
18:00 Gudstjänst. Camilla Gradén och Anna Tirén.

NÄS KYRKA
Måndag 23 dec. 20:00 Vi sjunger in julen. Christin Nygren Sundvisson och Lena Severin. Näskören med instrumentalister och solister.

* Julafton 24 dec.

BRUNFLO KYRKA
11:00 Julbön kring krubban. Camilla Gradén och 

BRUNFLO FÖRS.GÅRD
11:00 Julaftonsfirande. Kom och fira julafton med oss! Se mer på sid 3.

HELIGA LJUSETS KYRKA
11:00 Julbön. Tom Liveskär och Agnes Wallmark.

LOCKNE KYRKA
11:00 Samling vid krubban. Julbön. Elever från kulturskolan medverkar under ledning av Mariann Nilsson. Glögg & pepparkaka efteråt.

BRUNFLO KYRKA
23:00 Julnattsgudstjänst. Camilla Gradén och Lena Severin. Julkören.