Gravplatser med plantering.
Foto: Hans-Åke Grinde

Gravskötsel

Vad är gravskötsel och vem ansvarar för vad?

En vacker kyrkogård är till glädje för många. Människor kommer till kyrkogården av olika skäl. Många besöker graven efter nära och kära, en del kontrollerar uppgifter i sin släktforskning, andra söker stillheten och lugnet man ofta finner i kyrkogårdsmiljön. Oavsett anledningen till besöket så vill man komma till en välskött kyrkogård. 

Stora delar av kyrkogården är kyrkogårdsförvaltningens ansvar och våra vaktmästare har ett gott rykte när det gäller att sköta våra fyra kyrkogårdar.

Att sköta de enskilda gravplatserna är däremot respektive gravrättsinnehavares ansvar.

"Att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick" står det i faktarutan i högerspalten. Ansvaret gäller HELA gravplatsen. Inte bara planteringsytan framför gravstenen. Det omfattar t.ex. klippning av gräs, kantputsning runt sten, rensning av ogräs, bortstädning av nedfallna löv, grenar och vissnade blommor.
På våra kyrkogårdar finns verktyg och utrustning att låna för att sköta gravplatsen.  

Gravrättsinnehavaren kan också beställa hjälp från kyrkogårdsförvaltningen. Prislista finns här nedan.

Exempel på priser:
 Avgift för grundskötsel (gräsklippning, kantputsning runt sten samt rensning av kvist och skräp) debiteras gravrätter ingångna och förnyade efter år 2000.    150:-/år, fakturering för 5 år i taget.                      750:-

Blomskötsel I priset ingår, förutom grundskötsel enligt ovan, hyra av planteringslåda, jord, växter, plantering, ansning, vattning, gödning vid behov, borttagning på hösten när frosten kommer.
Planteringstyp:                    Vår             Sommar      Vår+sommar  
Kostnad årsvis fakturering: 210:-              545:-             755:-