Foto: Hans-Åke Grinde

Gravskick

En grav är inte bara en grav. Det är naturligtvis en plats för gravsättning men för många något mer. En plats för besök där man känner närheten till den saknade. En plats att söka tröst och ro på. Eller en plats där den avlidna får vila i frid.

I vår förvaltning ansvarar vi för 5 kyrkogårdar. Det är kyrkogårdarna i Brunflo, Lockne, Marieby, Näs samt Torvalla begravningsplats. Olika i storlek, ålder och karaktär men lika i service och regler.

Här är en förklaring av begreppen om gravsättningsformer, som vi erbjuder i våra fyra församlingar.

KISTGRAVAR och URNGRAVAR finns på alla kyrkogårdar utom Torvalla begravningsplats som saknar kistgravar.

MINNESLUND finns i Brunflo, Lockne, Marieby och Torvalla begravningsplats.

ASKGRAVPLATSER finns på kyrkogårdarna i Brunflo, Lockne, Marieby samt på Torvalla begravningsplats.

ASKGRAVLUND finns i Näs och Torvalla begravningsplats.