Meny

Gravskick

En grav är inte bara en grav. Det är naturligtvis en plats för gravsättning men för många något mer. En plats för besök där man känner närheten till den saknade. En plats att söka tröst och ro på. Eller en plats där den avlidna får vila i frid.

I vår förvaltning ansvarar vi för 4 kyrkogårdar. Det är Brunflo, Lockne, Marieby och Näs kyrkogårdar. Olika i storlek, ålder och karaktär men lika i service och regler.

Här är en förklaring av begreppen om gravsättningsformer, som vi erbjuder i våra fyra församlingar.

KISTGRAVAR och URNGRAVAR finns naturligtvis på alla kyrkogårdar.

MINNESLUND finns i Brunflo, Lockne och Marieby.

ASKGRAVPLATSER finns på kyrkogårdarna i Brunflo, Lockne och Marieby.

ASKGRAVLUND finns i Näs.