Kyrkogård med gravplatser och blommor. Sommar.
Foto: pmb Meida & Design

Gravgrävning - så går det till

Andelen gravsättningar av kista minskar stadigt. Det som tidigare var det vanligaste sättet att begravas på tillhör nu minoriteten.

Våra kyrkogårdar har ca 40 kistgravsättningar under ett år. Här en kort bildpresentation av arbetet.

Grävaren, CAMS 3 ton,  transporteras till kyrkogården med trailer och "larvar" sig fram till rätt gravplats.
Foto: Hans-Åke Grinde

Grävaren, CAMS 3 ton, transporteras till kyrkogården med trailer och "larvar" sig fram till rätt gravplats.

Två skopor behövs. En smalare för djupgrävning och en bredare planeringsskopa. Snabbfäste underlättar byte.
Foto: Hans-Åke Grinde

Två skopor behövs. En smalare för djupgrävning och en bredare planeringsskopa. Snabbfäste underlättar byte.

Vaktmästare Lars Hansander har placerat maskinen vid kortsidan av gravplatsen.
Foto: Hans-Åke Grinde

Vaktmästare Lars Hansander har placerat maskinen vid kortsidan av gravplatsen.

Simon och Lars Hansander hämtar plåtar som den uppgrävda jorden skall tillfälligt placeras på.
Foto: Hans-Åke Grinde

Simon och Lars Hansander hämtar plåtar som den uppgrävda jorden skall tillfälligt placeras på.

Nu är allt material framtagit och snart kan grävningen börja.
Foto: Hans-Åke Grinde

Nu är allt material framtagit och snart kan grävningen börja.

Innan Lars Hansander började gräva har han lagt ut en "mätplanka" som anger graven minimimått 210x90 cm.
Foto: Hans-Åke Grinde

Innan Lars Hansander började gräva har han lagt ut en "mätplanka" som anger graven minimimått 210x90 cm.

Det blir en ansenlig jordhög men grävningnen går fort med bra maskiner.
Foto: Hans-Åke Grinde

Det blir en ansenlig jordhög men grävningnen går fort med bra maskiner.

Simon Hansander i traktorn fraktar bort sten och dålig jord. Efter gravsättningen återfyller vi med fin jord.
Foto: Hans-Åke Grinde

Simon Hansander i traktorn fraktar bort sten och dålig jord. Efter gravsättningen återfylles den med fin jord.

Lars Hansander kontollerar att graven är tillräckligt djup. 2 meter!
Foto: Hans-Åke Grinde

Lars Hansander kontollerar att graven är tillräckligt djup. 2 meter!

När grävningen är klar täcker vi över graven fram till gravsättningen.
Foto: Hans-Åke Grinde

När grävningen är klar täckes graven över fram till gravsättningen.