Foto: John Elfström/IKON

Sommargrupp 2020

Situationen har ändrat förutsättningarna för denna grupp. Men oavsett raukar och gotländska stränder så utforskar vi livets och trons mysterium varvat med lekar, bad, kreativt skapande, film, drama, musik, utflykter m.m.

Vi startar 1:a Advent.
Under våren träffas vi en kväll i månaden.

Huvudfokus ligger på de två första sommarlovs-veckorna, med träffar i Brunflo samt läger på Wilhelmsberg, Norderön. Ni som är med i gruppen har fått information om detta. 

Konfirmationen blir i Brunflo kyrka helgen den 4-5 juli, med anpassning för det för tillfället rådande riktlinjerna. 

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs.

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo

Mer om Camilla Gradén

Präst. Brunflo.

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Torvalla, Församlingspedagog

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Praba Singham

Praba Singham

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Torvalla

Mer om Praba Singham

Socionom/Församlingsassistent. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se