Tre kandidater för Centerpartiet. Anita Bohlin, Stefan Macknow och Gertrud Ståhlemar.
Foto: Hans-Åke Grinde

Centerpartiet

Centerpartiet i Brunflo pastorat värnar om den ”närodlade” kyrkopolitiken.

Vi står för:

 • Den nära kyrkan
 • Den nära barnverksamheten
 • Den nära hjärtats diakoni
 • Den nära närvarande musiken och körerna
 • Nära till samvaro och meditation
 • Nära relationer till medarbetarna
 • Nära till dop, konfirmation och bröllop
 • Nära till avsked och begravningar
 • Nära till minnen och traditioner
 • Nära till Näs, Marieby, Lockne, Torvallas och Brunflo kyrkor

Centerpartiet

1. Anita Bohlin, Torvalla

2. Gertrud Ståhlemar, Näs

3. Karin Marianne Jonsson, Brunflo

4. Timo Andersson, Näs

5. Irene Göransson, Brunflo

6. Per-Lennart Lindgren, Näs

7. Stefan Macknow, Marieby

8. Arnold Andersson, Brunflo

9. Marie Carlsson, Lockne

10. Frank Nilsson, Marieby