Händer lägger vikta papperslappar i en framhållen hatt. Röstning pågår.
Foto: Hans-Åke Grinde

Brunflo församlingsråd

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – skall finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Vårt pastorat har fyra församlingar varav Brunflo är en.

Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:

  1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen.
  2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling samt församlingar emellan.
  3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.
    * Samverka med frivilliggrupper i samråd med diakon.
    * Lokala traditioner.  

I Brunflo församlingsråd ingår:

Ordinarie ledamöter

Anita Bohlin, ordförande
Bo Karlssson, sekreterare
Folke Landin
Ann-Marie Mähler, vice ordförande samt textil- och inventarieansvarig
Elisabeth Edvinsson
Roland Sundström
Tage Öhlund
Birgit Lindberg
Bengt-Erik Eriksson 

 

Ersättare

Ulla Larsson
Lillemor Rydow