Bibeläventyret

I Svenska kyrkan i Brunflo pastorat finns fyra särskilt utbildade Bibeläventyrare som gärna kommer till ert klassrum och undervisar om Bibeln.

Vi låter barnen uppleva Bibeln med alla sinnen, mycket material och olika metoder, för att barnen ska tycka det är intressant och spännande. Dessutom har vi nu, efter 8 år, erfarenhet av att barnen får kunskaper som sitter kvar länge.

Bibeln blir ett äventyr för både elever och lärare med Bibeläventyrets medtod

 Målet är enligt läroplanen, att barnen ska ha ett hum om kronologin i Bibeln, den röda tråden, och kunna några berättelser ut Bibeln. Gamla testamentet är dessutom grund för både judendom, kristendom och islam. Det ingår både historiska och geografiska inslag i undervisningen. Vi berör också generella livsfrågor, utan att ge några svar. Bibeläventyret ska vara konfessionslöst, och även om vi som är äventyrare jobbar i kyrkan så är vi tydliga med att vi är i skolan som Bibeläventyrare och för att undervisa om Bibelns innehåll. 

Vi vågar lovar att de tillsammans i klassen kan återberätta hela Bibeln på fyra minuter, när vi är klara!

En Bibel - två äventyr!

Bibeläventyret innehåller två äventyr, ett för Gamla testamentet (GT) och ett för Nya testamentet (NT). Klassen måste ha gått GT för att få gå NT, och det bör gå några månader mellan äventyren. Så om ni vill att vi kommer så är det Gamla testamentet ni bokar, och om ni vill så kommer vi tillbaka och kör Nya testamentet senare.

Pris?
Normalt kostar ett äventyr c:a 2500 kr, men kyrkoråret i Brunflo pastorat tycker detta är viktigt att satsa på så de har beslutat att detta ska erbjudas skolorna gratis.

 

Detta ingår i Bibeläventyret

två glada kvinnor som visar Bibeläventyrsmaterial
Foto: Hans-Åke Grinde
 • Klassuppsättning med skrivhäften
 • Klassuppsättning ”15-spel”/pussel med bilderna vi använder i äventyret
 • Ett diplom till klassen
 • En väldig massa kunskap som sitter i hela kroppen
 • En rolig och lärorik upplevelse

Detta behöver vi när vi kommer till er:

 • 280 min effektiv undervisningstid, helst 3x1,5 timmar uppdelat på en-två veckor i rad
 • Vi vill vara i barnens klassrum
 • Världskarta hoppas vi det finns i klassrummet
 • Dataprojektor
 • Positiva och nyfikna barn
 • Att läraren är med på äventyret tillsammans med sin klass för att se vad barnen är med om och kunna återkoppla

Vad säger skolverket och läroplanen om Bibeläventyret?

Finns det inte en tredje del i Bibeln, så ni kan komma tillbaka??!

Barn som genomgått GT och NT

Skolverkets inspektörer har vid flera tillfällen besökt klasser där Bibeläventyret genomförs och inte haft några invändningar mot materialet. Varje instruktör som gör Bibeläventyr har en licens för som garanterar kvalitén. Följer instruktören de regler som finns så kan denne få licensen indragen. Läs gärna mer om Läroplanens formuleringar på Bibeläventyrets hemsida  Läroplanen och Bibeläventyret

Kontakta oss för att boka eller veta mer!