Glasmålning Jesu dop med hjälpande änglar.
Foto: Hans-Åke Grinde

Betala inte för att lämna Svenska kyrkan!

Att lämna Svenska kyrkan kostar ingenting, det är helt fel att någon ska tjäna pengar på det.

Många företag erbjuder "hjälp" att lämna Svenska kyrkan. De får det att framstå som svårt, omständigt och tidskrävande att lämna Svenska kyrkan. Det är fel på alla sätt.

  • Det är enkelt. Det enda vi behöver är ett papper med begäran om utträde. Där ska tydligt framstå din begäran, adressuppgifter, personnummer och din namnunderskrift (inskannade dokument via e-post och dylikt är i nuläget EJ giltiga.
  • Det är kostnadsfritt att lämna Svenska kyrkan. Ring din församling och meddela att du vill ha en blankett för utträde så skickas den till din hemadress. Fyll i, skriv under med namnteckning och skicka eller lämna in till din församling. Ankomstdatum är ditt utträdesdatum.
  • Det är snabbt. Till skillnad från de företag som tar betalt för att hantera utträden åt andra och skickar kuvert med instuktioner och blanketter fram och tillbaka med B-post (billigare för dem men långsammare för dig) så är ankomstdatum till oss ditt utträdesdatum.

Vi vill naturligtvis inte uppmana till utträde men vi upplever att Svenska kyrkan beskylls för saker som inte är sant och att privata företag utnyttjar detta för egen ekonomisk vinning.

Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt till kyrklig vigsel och kyrklig begravning men framför allt är du delaktig i den omfattande verksamhet som Svenska kyrkan bedriver inom den egna församlingen, i det lokala samhällsarbetet, på nationell nivå och även i ett internationellt perspektiv där Svenska kyrkan är en medveten aktör.

Nedan finns några länkar till mer information och kunskap om vårt arbete: