Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslutande organ

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna.

För vår del handlar det om Brunflo, Lockne, Marieby o Näs församlingar. Dessa fyra ingår i en organisationsform som heter pastorat och eftersom Brunflo är den klart största delen så används i dagligt tal benämningen Brunflo pastorat. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Sammanlagt finns 1 364 församlingar och 286 pastorat i Svenska kyrkan. 

Kyrkofullmäktige (KF)  Är lite som en bolagsstämma för ett aktiebolag. KF har 2-3 möten om år. Ger yttre ramar och fattar beslut om budget och bokslut.

Kyrkorådet (KR)  Lite som styrelsen i ett aktiebolag. 8 möten om år. Har yttersta ansvaret för personal, församlingsverksamheten, begravningsverksamheten och ekonomin.

Brunflo församlingsråd 

Lockne församlingsråd

Marieby församlingsråd

Näs församlingsråd

Valnämnd (VN)  Deras huvuduppgift är att förbereda och organisera inför nästa kyrkoval (2017)