En ledare och en minior pysslar
Foto: Christina Mäkelä

Miniorer i Brunflo, Equmenia

Verksamheten INSTÄLLD till vidare.

Det är en skapande verksamhet, där skapande innebär att vi jobbar med olika material, skapande genom drama och musik, men också lek och samling med samtal, med utgångspunkt i Bibeln och dess olika berättelser.

Vi bjuder på frukt och har andakt.

Foto: SKU illustration


Klicka och anmäl dig här!
Ledarna hjälper till att hämta barnen vid skolan.

Vår verksamhet är kostnadsfri och betalas bl.a. genom kyrkoavgiften.

Frågor och anmälan

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Maria Eriksson

Församlingspedagog. Tjänstesrum i Brunflo.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se