Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pilgrimsgruppen Assisi

Resa till Assisi i Italien

Pga stort intresse för denna grupp försöker vi just lösa logistik för att kunna utöka antalet platser. Så vill du vara med, ta chansen och anmäl ditt intresse för detta NU!
Vi kan inte lova att det blir möjligt, men ser vi att intresse finns bland er ungdomar, så jobbar vi vidare på frågan!

Att vara pilgrim är att resa till heliga platser och fundera kring livets stora frågor, bl.a. genom att skala bort sådant som känns oviktigt. I denna grupp är vårt mål att åka till Assisi i Italien, den plats där den helige Franciskus levde.

Upplägg
Vi ses 1 gång/månad på hemmaplan under hösten och våren och har ett läger på hösten.

Direkt efter skolavslutningen, blir det träffar varje dag i tre veckor, inkl. en veckas resa till Assisi i Italien. I Assisi bor vi på ett kloster och gör dagsvandringar¨och lär oss mer om Fransicus och oss själva.

Konfirmation blir i Brunflo kyrka 6-7 juli 2019.

När är första träffen?
Första gången vi ses kallas inskrivning. Då träffas alla konfirmander, ledare och även föräldrar för information. 
För Assisigruppen är detta den 23 september kl. 11:00 i Brunflo kyrka

Storsjöcupen
Vi är medvetna om att Storsjöcupen i fotboll är samtidigt som veckan efter Assisi, men det försöker vi lösa utifrån ungdomarnas förutsättning.
Kryssa därför i om du ska spela storsjöcupen, så kan vi lättare tillmötesgå behovet av justering av tider.

Kostnad
För detta alternativ betalar du själv 2000 kr/person och då ingår allt, utom fickpengar. Känner du att priset är ett problem, och ändå vill åka med, hör av dig så kan vi hjälpa till. Denna grupp har begränsat antal platser!

Ledare och grupper
Denna grupp är väldigt populär, så vi har delat in gruppen i mindre grupper. Varje grupp har vuxna ledare och några unga konfirmandledare. Till Assisi åker även en sjuksköterska åka med som extra resurs.
De vuxna ledarna är: präster Camilla Gradén och Christin Nygren-Sundvisson, pedagoger Peter Alvebro, Helene Ångström och Mats Axelsson och diakoniassistent Lena Jönsson. Vid ev utökning av fler deltagare kommer fler ledare att plockas in. 

Kontaktperson för gruppen är Peter Alvebro (se nedan för kontaktuppgifter).

Tider för träffar för Pilgrimsgruppen 2018-2019
(reservation för ändringar!!)

Hösten 2018                                                                             

23 september 11:00-13:30 Brunflo kyrka: Välkomstgudstjänst och föräldramöte.

13-14 oktober Dagläger, Brunflo

13 november föräldramöte och kontraktskrivning 18:30-21:00, Ängsmokyrkan

16 december Konfirmandträff, Brunflo 13:00-19:00

Våren 2019

22 januari Konfirmandträff, 18:30-21:00, Lockne

19 februari Konfirmandträff, 18:30-21:00, Marieby

17 mars Konfirmandträff, 13:00-19:00, Heliga Ljusets kyrka

23 april Konfirmandträff, 18:30-21:00, Näs

21 maj Konfirmandträff med föräldramöte,18:30-21:00, Ängsmokyrkan

16 juni Sändningsgudstjänst för konfirmanderna, föräldrar välkomna, 14:00, Brunflo kyrka 

Sommarträffar 2019, träffarna är i Brunflo församlingsgård:
(resdagar kan ändras utifrån flygbolag mm, vilket också kan påverka övriga dagar kring resan, men detta är den preliminära planen)

16-20 juni Konfirmandträffar, 9:00-15:00 Brunflo församlingsgård, lunch ingår.

21-23 juni Midsommarledigt

24 juni - 1 juli Resa till Assisi

3 juli – 5 juli 9:00 - 15:00 träffar i Brunflo församlingsgård, lunch ingår.

6-7 juli: Konfirmationer i olika grupper

Lördag 6 juli 11:00 och 14:00
Söndag 7 juli 11:00

 

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Christin Nygren-Sundvisson

Christin Nygren-Sundvisson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Präst, Brunflo, Kyrkoherde

Mer om Christin Nygren-Sundvisson

Kyrkoherde. Tjänsterum i kansliet.

Camilla Gradén

Camilla Gradén

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Präst

Mer om Camilla Gradén

Präst. Lockne Marieby & Näs.

Lena Jönsson

Lena Jönsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Diakoniassistent

Mer om Lena Jönsson

Diakonisassistent, Brunnen, Brunflo

Helene Ångström

Helene Ångström

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Lockne/Marieby/Näs, Församlingspedagog

Mer om Helene Ångström

Församlingspedagog, Lockne, Marieby & Näs. Tjänsterum i Näs

Mats Axelsson

Mats Axelsson

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Församlingspedagog, Torvalla

Mer om Mats Axelsson

Församlingspedagog. Tjänsterum i Ängsmokyrkan.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se