Grupp med resa till Assisi 2020

Resa till Assisi i Italien

OBS! Detta alternativ kommer inte att erbjudas några nya deltagare för 2021. Denna sida är enbart för information till den redan befintliga gruppen. 

Nytt upplägg för 2021 för nuvarande grupp!

  • Omstartsläger: 7-9/1 -21 på Hållandsgården.
  • Träffar: Tisdagskvällar 23/2 och 20/4 -21
  • Assisiresa: 8-15/5 -21
  • Genrep: tisdag 18/5
  • Konfirmationer: 23/5 i Brunflo 11 & 14

I denna grupp är målet att åka på pilgrimsresa till Assisi i Italien i maj månad.  I Assisi bor vi på kloster och gör dagsvandringar.

Från första advent och fram till resan träffas vi i Brunflo en gång i månaden. 

Resan kräver att du klarar av att bära din packning själv (ryggsäck) och gå en hel del. Resan är alkohol- och drogfri.

För detta alternativ betalar du 2000 kr själv och då ingår allt, utom fickpengar. Känner du att priset är ett problem, och ändå vill åka, kontakta oss.

Denna grupp har ett väldigt begränsat antal platser.
För att kunna åka med måste man ta ledigt från skolan några dagar. 

Kontakt:

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Sara Holmlund

Sara Holmlund

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Diakoniassistent, Lockne/Marieby/Näs

Mer om Sara Holmlund

Socionom/Församlingsassistent, Brunflo församling. Tjänsterum i Lockne

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se