Grupp för konfirmation 2021-2022

I Coronatider...

Tidigare år har vi haft lägergrupp, Assisigrupp, sommargrupp…

Nu när vi fortfarande har Coronarestriktioner kommer vi att starta konfirmationsgrupperna i september utifrån vilken skola man går på. Så det blir en Kastalgrupp, Torvallagrupp osv.

Vår plan är att en bit in på hösten erbjuda olika gruppalternativ när vi vet hur restriktionerna ser ut. Ni konfirmander får vara med och utforma grupperna. Kanske det finns några som vill åka på flera läger, fjällvandra, ha träffarna på sommarlovet…

Vi meddelar efter 31 augusti när, var och hur grupperna startar. Då vet vi hur många som anmält sig och vilken skola ni går på.

Kontakt:

Peter Alvebro

Peter Alvebro

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Brunflo, Församlingspedagog

Mer om Peter Alvebro

Församlingspedagog. Arbetsrum i Brunflo församlingsgård.

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se