Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 31, 83498 BRUNFLO Telefon:+46(63)140300 E-post till Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Änglakören

Kören blir vilande även läsåret 2017-2018

Kören kommer att vila läsåret 2017-2018 då övningstider kolliderar med kommunens körprojekt med Kulturskolan.

För barn åk. F-3

Övningstid: tisdagar 14-15
Plats: Ängsmokyrkan

Ledare: Inte klart än för höstterminen.

Vi är knuten till föreningen Svenska Kyrkans Unga, alla barn i verksamheten får en blankett första träffen att fylla i för att bli medlem där, medlemskapet är kostnadsfritt och gör att vi får mer pengar att lägga på barnen i verksamheterna.

Aldrig deltagaravgift i kyrkans körer!

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Svenska Kyrkans Unga - Informationssida

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se