Tre äldre kvinnor vid fikabord
Foto: IKON

Andakter på äldreboenden - Coronapåverkade!

VERKSAMHETEN ÄR TILLS VIDARE INSTÄLLT! BEVAKA YTTERLIGARE INFORMATION. På äldreboendena i våra församlingar erbjuds andakter i olika utsträckning. De brukar innehålla samvaro med textläsning, bön och sång och leds ofta av präst, diakon och kantor.

BRUNFLO

Ängegården varannan onsdag kl.14:00
Löjtnantsgården en torsdag i månaden kl.11:00

Ansvarig: Diakon Maj Gruen-Danielsson 063-140 322

TORVALLA

rullande, ungefär var tredje torsdag på nedanstående boenden
Slåttergården
kl. 14:00
Fältvägen
kl. 14:00
Skogsbruksvägen 131
kl. 13:30
Skogsbruksvägen 133
kl. 13:30

Ansvarig: Präst Tom Liveskär 063-140 351

LOCKNE/MARIEBY/NÄS

Ansvarig: Diakoniassistent Praba Singham 063-140 332