Foto: PMB Media & Design

Adventstid

Advent - av latinets adventus, som betyder ankomst. Adventus Domini - Herrens ankomst.

Första söndagen i advent är inte endast den första av fyra advents-söndagar utan inleder även hela kyrkoåret. Kommande söndagen är början på en intensiv och spännande tid för alla i och runt Svenska kyrkan.

1:a adventsljuset tänt
1:a adventsljuset tänt. Foto: PMB Media&Design

Julen brukar föregås av såväl julspel och julmarknader på flera platser inom vårt pastorat.

I vårt pastorat har vi, med få undantag, gudstjänst i alla våra kyrkor på 1:a advent.