Med anledning av COVID-19

Till följd av spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 publicerar vi fortlöpande information här på vår webbplats om hur vi agerar, vilka åtgärder vi vidtar och vilka rutiner som gäller. Vi i Brösarp-Tranås församling söker aktivt information och försöker vidta adekvata åtgärder utifrån myndigheters beslut. Informationen och åtgärderna kan ändras med kort varsel.

Organisation

Brösarp-Tranås församlings riskhantering leds av kyrkoherden med stöd av personalutskottet. Församlingen söker aktivit information från aktuella myndigheter och är beredda att fatta nya beslut gällande rutiner.

Alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Brösarp-Tranås församling skall nogsamt och fortlöpande tillgodogöra sig och följa råd och regler från myndigheterna, främst Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och UD.

Församlingens rutiner kan komma att ändras, ändringar kommer att meddelas på församlingens hemsida och Facebook, samt i vissa fall via mail till deltagare i verksamhet, ideella och förtroendevalda.

Församlingens gudstjänstliv

Brösarp-Tranås församling firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Alla uppmanas att vara noga med handhygienen och stanna hemma om man är sjuk. Handsprit och munskydd finns tillgängligt och väl synligt i alla kyrkor för de som önskar använda detta.

Verksamheternas start i september 2022

Våra olika verksamheter startar upp under september 2022. Läs mer på hemsidan under respektive verksamhet.

På de särskilda boendena för äldre, Brinkehem och Norrevång, kommer vi att ha verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Präst har möjlighet att göra enskilda hembesök om det är tillåtet med tanke på restriktioner och planerade besök. De medarbetare och volontärer som utför besök måste vara fullvaccinerade.

Födelsedagsuppvaktningar kommer under 2022 att ske genom att församlingen skickar en skriftlig hälsning till de som fyller år i de definierade åldrarna.

Dop, vigslar och begravningar

Dop, vigslar och begavningar genomför vi som planerat om inga nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Smittskyddsåtgärder vidtas precis på samma sätt som vid gudstjänster. Är det något ni undrar eller om ni kanske vill boka in ert dop eller er vigsel så hör av er till församlingens expedition på 0414-181 00 eller brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se.

Uthyrning av församlingshem

Onslunda församlingshem är åter tillgängligt för uthyrning.

Expeditionen öppen för besök

Församlingens expedition är öppen för besök igen.
Expedition har telefon- och besökstid måndag-torsdag 09.30-12.00.
Telefon 0414-181 00 eller
E-post brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se

Uppträdande vid symptom

Viktigt att alla fortfarande följer de riktlinjer som finns, det vill säga om du har hosta, luftvägssymtom eller feber ska du stanna hemma och inte besöka församlingens verksamheter alls. Vidta de åtgärder som påbjuds och stanna hemma enligt myndigheternas riktlinjer.

Fortsätt vara nogranna och följa alla rekomendationer och riktlinjer.