Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rum för stillhet

Nästa tillfälle söndag 17 mars kl 18.00, Ivetofta kyrka

Tystnad har kommit att bli en bristvara för många i vår tid. Vi behöver tystnad för att kunna vila såväl kroppen som själen och tillåta oss att komma ner i varv. Rum för stillhet är en meditativ gudstjänst med musik, sång och stillhet i Ivetofta kyrka. 

Följande söndagar kl 18.00 
13 januari 
Agneta Nordh - orgel, piano

17 februari
Susan Syverson - harpa

17 mars
Ivetoftakören


För kyrkskjuts inom Ivetofta-Gualövs församling, ring 0456-229 00 senast kl 21.00 fredagen innan gudstjänsten. 

Kontakt: Staffan Svensson, tel 0456-44 99 67

Några röster från besökare till Rum för stillhet:

”En fin och avslappnad gudstjänstform som inte kräver så mycket av mig själv.”

”Tystnaden och stillheten hjälper mig att vara öppen för Guds närvaro och tilltal.”

”För mig är det som en retreat i miniformat, ett tillfälle att reflektera och komma ner i varv, genom musiken, de enkla bibelvisorna och tystnaden. När jag går hem har jag landat lite mer i nuet och fått ett lugn inom mig.”