Paus på vägen

Sista onsdagen i månaden kl 19.00, Uppståndelsens kapell. Fika serveras från 18.30

"Det finns kraft och energi i längtan. Den kan sporra oss att tänja gränser, få oss att 
upptäcka det som är här och nu - men också ge oss tecken på vad som är färdigt och som det är dags att släppa taget om. 

Längtan kan göra det tydligt för oss vad vi ska förlåta och försonas med, öppna våra sinnen för det som hittills gått oss förbi, ge oss modet att glänta på dörrar som förut varit stängda."

Paus på vägen är en gudstjänst som erbjuder en stund av stillhet mitt i veckan och mitt i vardagen. 

 

Tema hösten 2022:
31 augusti - Ett steg i taget
29 september - Livsmod
26 oktober - Ljus i mörkret
30 november - Aldrig ensam