Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Spa för själen

Lördag 1 april, Åhus Missiongård - Anmälan senast 22 mars

Unna dig en dag för dig själv och för din inre reflektion.

Tillbringa en dag i tystnad och stillhet på Åhus Missionsgård. Dagen inleds med ett gemensamt frukostfika och därefter inleder en kort reflektion dagens tystnad.

Under dagen kan man välja att bara sitta still och ta det lugnt. Man kan ta med sig något att läsa eller man kan handarbeta. Man kan ta en promenad, ensam eller tillsammans med ledare. För den som önskar finns möjlighet till enskilt samtal. Eller så kan man bara vara.

Dagen avslutas med en kort reflektion och tystnaden bryts för den som vill i samband med ett gemensamt eftermiddagskaffe.

Spa för själen-dagarna börjar med samling kl 9.30 och brukar avslutas vid 15.30.

Kostnad för dagen: 200 kr, vilket betalas kontant på plats eller via swish märkt Spa för själen till nummer 123 468 82 06 (Bromölla pastorat) 

Information och anmälan till senast 22 mars

Ange ev allergier eller specialkost vid anmälan. Max 10 deltagare.

Sofi Sundmar, församlingspedagog i Bromölla pastorat
tel 0456-44 99 74, sms 0734-29 69 74,  sofi.sundmar@svenskakyrkan.se

Jag tillhör...