Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tisdagsgrupp 2019-20

Varannan tisdag i Bromölla

Gruppen träffas varannan tisdag kl 16.00-18.00  i församlingshemmet i Bromöllla, Godtemplarvägen 10. Fika serveras kl 15.30.

Start hösten 2019.

Vi har dagläger under konfirmandtiden (ingen övernattning).

Konfirmation 25 april 2020 i Ivetofta kyrka.