Någon håller fram tre hjärtan målade i olika färger.
Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Hur tänker Jeppe?

Samtalsgrupp för dig som genomgått behandling för missbruk.

Jeppegruppen är en samtalsgrupp som träffas varje torsdag klockan 09.30 – 11.30 i församlingshemmet i Bromölla, Godtemplarvägen 10 , 15 september - 15 december (ej vecka 44).

Den erbjuds för dig som genomgått behandling för missbruk och bestämt dig för en livsförändring. Det kan räcka med ett enda litet steg för att börja röra sig från mörkret in i ljuset, från övergivenhet till hopp, från anklagelser till tillit, från tvivel till hopp och tro.

För mer information och anmälan:
Isabell Skog Stenström, Församlingspedagog med diakonala uppgifter
Tel 0456-44 99 56, isabell.stenstrom@svenskakyrkan.se 

 

Paus på vägen

Sista onsdagen i månaden kl 19.00, Uppståndelsens kapell. Fika serveras från 18.30