Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Helggrupp 2019-20

1 lördag eller söndag/månad i Näsum

Gruppen träffas en gång/månad, lördag eller söndag, i församlingshemmet i Näsum, Äskekärravägen 2B.

Upptaktsgudstjänst söndag 15 september i Näsums kyrka.

Läger under hösten fredag 11 - söndag 13 oktober
Läger under våren fredag 1 - söndag 3 maj.

Konfirmation lördag 16 maj i Näsums kyrka.